Homeตั๋วคนไทยบัตรเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ S.E.A. สิงคโปร์ ราคาพิเศษ (S.E.A. Aquarium Singapore)
OCT
7
OCT
8
OCT
9

บัตรเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ S.E.A. สิงคโปร์ ราคาพิเศษ (S.E.A. Aquarium Singapore)

Wishlist

Detail

สำรวจโลกใต้ทะเล ที่หนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมสีสันของสัตว์น้ำกว่า 800 สายพันธุ์ จาก 49 แหล่งที่อยู่ทั่วโลก เช่น ฉลามหัวค้อนและโลมาปากขวดอย่างใกล้ชิด สำรวจตู้ปลาและอุโมงค์ใต้น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตร


ข้อมูลกิจกรรม

- เปิดบริการทุกวัน 10.00-19.00น. - รอบสุดท้าย คือ 18.30น. - อาจมีการปิดทำการโดยไม่แจ้งในทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบตารางกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - Ocean Park เปิดให้อาหารสัตว์น้ำได้ 15.00น. - โซนอื่นๆ เปิดให้อาหารสัตว์น้ำได้ 10.00-11.00น.

เงื่อนไขการใช้ตั๋ว

- กรุณาปริ้นตั๋วหรือโชว์ตั๋วจากมือถือและนำไปยื่นหน้าทางเข้า (อาจมีการขอตรวจพาสปอร์ตในบางครั้ง) - ตั๋วนี้มีอายุการใช้งาน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ - ตั๋วเด็กใช้ได้สำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี - เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าฟรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อาจขอความร่วมมือในการตรวจกระเป๋า - ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาในพิพิธภัณฑ์

เงื่อนไขการยกเลิก

- เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ตั๋วไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนหรือคืนได้

Meeting Points

- S.E.A Aquarium Singapore


Starting at

THB 770.00

Starting at

THB 770.00