Khaolak T.

Khaolak T.

Thailand


Member Since

August 2020

Response Rate

100%

Response Time

About 3 hours


About Me

บ้านเขาหลักตั้งอยู่ในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้าน แต่เดิมนั้นมีผู้คนอพยพเข้ามาทำไร่ ทำสวน และปลูกกระท่อมอาศัยอยู่เพียงไม่กี่ครัวเรือน มีเรื่องเล่ากันมาว่ามีโจรชื่อนายจันทัน ลักพาภรรยาของพระยาธารมา ซ่อนในหมู่บ้านนี้ ทหารองครักษ์ ไล่ตามมาจนทัน เพราะมีภูเขากั้นเอาไว้ และจับโจรได้ พระยาธารจึงสั่ง ประหารชีวิตโจรชื่อจันทัน ชาวบ้านจึงเรียกเขานี้ว่า เขาหลักจันทร์ และเมื่อมีการตั้งเป็นหมู่บ้าน จึงให้ชื่อบ้าน ว่า "บ้านเขาหลัก"Member Since

August 2020

Response Rate

100%

Response Time

About 3 hours